Pou plis enfòmasyon, pa ezite kontakte nou

sousvia2014@gmail.com


Se Pè ak Frè Jezwit yo ak jounal Bon Nouvèl la ki pibliye Sous Lavi a.

Direktè : 

Pè Jean Bertin ST LOUIS, sj

Redaksyon :

Pè Jean HOET, CICM

Rosilia FRANCOIS, Redaktris Bon Nouvèl

Fernando BREILH LUNA , sj

Asesè espirityèl :

Monseyè Gontrand DECOSTE, sj

Pè Miller LAMOTHE, sj

Pè Midy GODEFROY, sj

Kolaboratè :

Pè Levelt MICHAUD, sj

Pè Germain CLERVEAU, sj

Pè Stanley CHARLES, sj

Sè Adeline CHARLÉUS, fdlc

Pè Gérard Myriam PAUL, sj

Rocky Robenson ROGER, sj

Kandida Jezwit yo


Nou bezwen w…

Ede nou kontinye ak Sous lavi a ak pri sa nou vle tout moun jwenn li a ki se 60 goud (pou kopi di a).

1. Fè yon abònman ki se 660 GOUD (pou kopi di a) epi ankouraje lòt moun fè sa tou.

2. Fè yon abònman soutyen, lè sa ou bay sa ou kapab ki depase yon abònman senp.

3. Nou ka fè piblisite nan liv la pou pwodwi oubyen enfòmasyon nou vle fè pase. Asosye nou yo ofri sèvis foto, videyo ak transmisyon andirèk evènman gras ak aplikasyon Zoom.

4. Nou ka enprime tout bagay sa yo (pa stock):

– Blòk nòt, fich ak resi pou vann,

– Badj, Kat didantifikasyon, Kat denvitasyon pou seremoni, Kanè lekòl (kanè pèman, kanè skolè, elatriye)

– Livrè, bwochi, « reliure à spirale »

– Antèt pou lèt, anba pou lèt, anvlòp

– « Flyers », kat maryaj, kat vizit, Kat biznis, livrè chan an kantite…

Mèsi davans pou kolaborasyon w pou nou ka kontinye ak ti travay sa a.


Tout jenn gason ki ta renmen vin fè Pè osinon Frè jezwit, yo ka kontakte nan nimewo sa yo : 

(509) 3665-0537; 2813-0332; 4736-7686; 3899-0860 ; 

Ekip responsab la se :

Pè Stanley Charles, sj; Pè Midy Godefroy, sj; Pè Jean Bertin St Louis sj; ak Pè Johnny Masséba sj

Adrès imel: vocationjesuiteshaiti@gmail.com

Pou yon jèn fi ki ta vle fè yon disèneman pou lavi relijyez (vokasyon mè) ak (1) Misyonè Kris Wa yo oubyen (2) Sè Lapwovidans yo oubyen (3) Compagnie de Marie Notre-Dame, li ka kontakte nan nimewo, imèl ak adrès sa yo : 

Sè Denise Lauture, mcr 

6, Rue A. François, Tabarre 10 

+509-3765-0346; 

deniselauture32@yahoo.fr 

Sè Juedie Elismat, sp

18 ruelle rivière en face Université P-au-P

+509-4744-4925; 

elismatdydy@yahoo.fr; 

juedielismatsp@gmail.com

Sœur Rocio Hernandez, odn

D’Osmond-Ouanaminthe

+509-4394-3966;

vocationodnhaiti@gmail.com